marți, 11 decembrie 2012

11 Decembrie


LECŢIE INTEGRATĂ ÎN CURRICULUM
PROIECT DIDACTIC

TEMA:  Românce care au explorat lumea - Smaranda Gheorghiu și Uca Marinescu

DISCIPLINA: Geografie (C.D.Ș.  G.I.S)
PROFESOR: IONEL CÎRNARU
CLASA: a XI-a G

OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI  DE ÎNVĂȚARE:
-     identificarea principalelor aspecte ale vieții și personalitații celor două  exploratoare românce;
localizarea traseelor unor călătorii importante întreprinse de cele două exploratoare;
selectarea unor  informații definitorii despre cele două personalități feminine românești, în scopul prezentării acestora prin conceperea unor produse de tip poster;
realizarea cu ajutorul software-ului ArcGis a unor hărți ale traseelor călătoriilor localizate anterior, printarea și integrarea lor în posterele realizate.
MATERIALE DIDACTICE FOLOSITE:
· Softul ArcGis și fișiere de lucru de tip .shp;
· Filme și slide-uri de prezentare a vieții și activității celor două personalități
· site-uri Internet;
· aplicația Google Earth;
· Materiale (planșe de carton, adeziv, fotografii, foarfece, etc),  pentru realizarea de către elevi a posterelor.
volumul „O româncă spre polul Nord – pe urmele Smarandei Gheorghiu” de  Petre Gheorghe Bârlea, Ed. Sport-Turism, București, 1988.

MOMENTELE LECŢIEI:
· Se precizează competențele și cunoștințele care vor fi vizate în urma desfășurării lecției.
· Sunt identificate și evidențiate succint principalele aspecte ale vieții și personalitații celor două  exploratoare românce, prin urmărirea filmelor și slide-urilor prezentate.
· Se localizează traseele călătoriilor din 1902 a Smarandei Gheorghiu spre Capul Nord (Norvegia) și din 2010, a Ucăi Marinescu în jurul lumii, folosind  aplicația Google Earth.
Folosind site-urile internet sugerate de profesor, elevii caută imagini și date despre cele două exploratoare.

· Elevii sunt împărțiți în grupuri, fiecare cu sarcini distincte (printarea fotografiilor și informațiilor, realizarea hărților traseelor folosind ArcGis, realizarea posterelor de prezentare).
· Posterele realizate sunt expuse, realizându-se apoi un tur al galeriei;
În final elevii completează chestionarul de evaluare a activității;

CHESTIONAR  
Românce care au explorat lumea - Smaranda Gheorghiu și Uca Marinescu
Precizati două performanțe deosebite ale exploratoarei Uca Maria Marinescu.
..................................................................................................................... .....................................................................................................................
Enumerați trei activități prin care s-a remarcat Smaranda Gheorghiu.
.....................................................................................................................
Exploratoarea Uca Maria Marinescu a făcut o călătorie în jurul lumii în anul:
                     a) 1990               b) 2010                    c) 2012           d)  1902
             4. Călătoarea târgovișteană  Smaranda Gheorghiu a ajuns în anul 1902 la:
                     a) Polul Nord             b) Capul Nord (Norvegia)          c) Polul Sud         
        Clasa ....................                                  Numele  .........................

PRODUSE FINALE REALIZATE DE ELEVI SI GRADUL LOR DE UTILIZARE CONCRETĂ LA NIVELUL PARTENERIATULUI:
      Produsele finale rezultate în urma activității constau în două postere de prezentare în  format A1 cuprinzând principalele aspecte ale vieții și personalitații celor două  exploratoare românce, precum și două hărți realizate în ArcGIS, ce urmăresc traseele călătoriilor localizate în cadrul lecției.
      Acestea sunt realizate de elevi, având un design ales de fiecare grup. Elevii sunt astfel stimulați să descopere informații noi cu privire la cele două personalități feminine, să utilizeze creativ aceste informații și să folosească resursele T.I.C. în general și în special cele specifice cursului opțional (soft-ul ArcGIS).  Posterele vor fi expuse în cadrul activităților proiectului, în sala clasei a XI-a G, sau pot fi fotografiate și folosite în format electronic.

 EVALUARE:
    În urma analizei chestionarului  aplicat  a  reieșit interesul pentru cunoașterea vieții și personalitații celor două  exploratoare românce, aproape toți elevii identificând corect elementele solicitate. Sunt remarcate deschiderea  elevilor spre activități creative și dorința de lucru în echipă în mod interactiv. Produsele realizate contribuie la fixarea unor cunoștințe referitoare la rolul celor două personalități feminine în viața culurală din epoci diferite ale României, și a recunoașterii internaționale pe care acestea au oferit-o țării noastre.

CONCLUZII:
        Lecția integrată în curriculum - Românce care au explorat lumea - Smaranda Gheorghiu și Uca Marinescu  este o activitate care, pe  lângă atingerea competențelor specifice cursului opțional, s-a dovedit utilă pentru dezvoltarea abilităților TIC și a celor practice, creative. Elevii sunt stimulați să folosească creativ informațiile descoperite și să lucreze în echipă.