sâmbătă, 19 ianuarie 2013

DIFFERENT BUT EQUAL IN EUROPE

Liceul "Voievodul Mircea" TargovisteDIFFERENT BUT EQUAL IN EUROPE
(DIFFEQUAL)
PROIECT MULTILATERAL COMENIUS
2012 – 2014Proiectul „Different but equal in Europe” urmărește, prin activitățile propuse, îndrumarea elevilor în zone de interes social, precum: drepturile omului, egalitatea de șanse și problematica de gen. Proiectul își propune să abordeze problematica relațiilor de gen, a egalității de șanse și a perfecționării propriei personalități, prin activități care urmăresc:

Informarea elevilor despre drepturile omului;

Sensibilizarea elevilor față de principiul egalității în drepturi, cu scopul schimbării mentalitare a generațiilor viitoare, în urma acceptării ideii de egalitate între femei și bărbați, considerați ca individualități complementare, nu ierarhizabile;

Determinarea unei schimbări reale în cadrul comunității, prin intermediul elevilor din grupul țintă, care vor răspândi principiile moderne dobândite în cadrul activităților acestui proiect;

Cunoașterea a diferite sisteme de educație, cu prilejul schimburilor de bune practici
 din reuniunile de proiect;

Introducerea dimensiunii europene în școală, prin activități incluse în curriculum sau prin activități nonformale;

Stimularea învățării limbii engleze (atât în cazul elevilor, cât și în cel al profesorilor);

Îmbunătățirea abilităților de folosire a mijloacelor TIC.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

* Conștientizarea dreptului la șanse egale;

 * Cunoașterea drepturilor omului;

 * Cunoașterea diacronică a evoluției statutului femeii în diferite societăți;

 * Stimularea dezbaterilor pe tema egalității de șanse;

 * Recunoașterea și dobândirea unei atitudini deschise față de problematica de gen;

 * Promovarea unei societăți bazate pe coeziune, prin conștientizarea diversității și a egalității în drepturi, pornind de la ideea că femeia și bărbatul sunt individualități complementare, atât în viața privată, cât și în cea socială;

* Combaterea stereotipiilor de gen, care va duce la schimbarea comportamentelor sociale;

 * Promovarea unui dialog cultural și social între elevi și profesori/ alți participanți din diferite țări.
TIPURI DE ACTIVITATI
în care vor fi implicați elevii

-dezbateri, mese rotunde pe teme legate de proiect;

 -alcătuirea logo-ului proiectului;

 -lecții trans-curriculare, lecții integrate în curriculum;

 -activități de documentare (Internet, biblioteci virtuale, cărți, atlase, muzee etc.)

 -ateliere de lucru (parteneriate cu: Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Complexul Muzeal „Curtea Domnească”, Centrul „Europe Direct” Târgoviște);

- excursii la Muzeul Țăranului Român, la Muzeul Satului din București, la Casa Memorială „Iulia Hasdeu”, la Castelul Peleș;

 -realizarea unui album cu figuri feminine reprezentative pentru cultura românească;

-menținerea unei corespondențe legate de tema proiectului cu tineri din alte țări, legând prietenii care pe viitor ar putea deveni solide, în funcție de afinitățile pe care tinerii și le vor descoperi;

 -schimburi de informații culturale cu tineri din alte țări, cu ocazia organizării „bibliotecii virtuale”;

 -realizarea unor filmulețe/ video-jurnale/ fotografii de prezentare a școlii sau documentare;

 -participarea la activități non-formale, având în prim-plan tema proiectului (flesh-mob, teatru forum, biblioteca virtuală etc.).

vineri, 18 ianuarie 2013

Ianuarie 18


DIFFERENT BUT EQUAL IN EUROPE
(DIFFEQUAL)
PROIECT MULTILATERAL COMENIUS
2012– 2014


LECŢIE INTEGRATĂ ÎN CURRICULUM
PROIECT DIDACTIC

TEMA: Ocupatia, locuinta si portul traditional al bunicilor nostri

DISCIPLINA: Geografie
PROFESOR: Militaru Iolanda
CLASA: IX F
OBIECTIVE: - cunoasterea ocupatiilor, a tipurilor de locuinte din diferite regiuni geografice;
- identificarea rolului femeii in familie si societate de-a lungul timpului;
-  organizarea unui sistem de valori.
MATERIALE DIDACTICE FOLOSITE:
-          plansa – „Raspandirea gospodariilor taranesti pe teritoriul Romaniei”;
-         fotografii adunate de elevi de la bunicii lor ce contin case vechi, port traditional, covoare, tesaturi etc

MOMENTELE LECŢIEI:
-  elevii au fost anuntati din timp despre tema lectiei si au „adunat” informatii de la bunici si alte persoane in varsta;
-  ei au adus fotografii alb-negru sau color cu imagini reprezentative si obiecte casnice din lut si lemn care au fost expuse in biblioteca scolii;
-  elevii clasei a IX-a F au fost impartiti in 3 grupe a cate 10 elevi. Fiecare grupa a avut o tema de dezvoltat: locuinta taraneasca, ocupatia, portul traditional la barbati si femei;
-  fiecare grupa si-a desemnat un reprezentant care a notat la tabla informatiile gasite.
PRODUSE FINALE REALIZATE DE ELEVI: - elevii au realizat un album cu fotografii vechi, reprezentative, aduse in mare parte de ei.
EVALUARE: - in urma discutiilor purtate in clasa, elevii si-au exprimat opiniile cu privire la rolul femeii in trecut.
CONCLUZII:
-  in functie de regiunea geografica, locuinta difera si este adaptata la conditiile de clima si relief;
-  la fel si ocupatia difera: in campie oamenii lucrau pamantul, in zonele deruloase plantau pomi fructiferi si vita de vie, iar in zona montana prelucrau lemnul;
-  portul traditional difera de la barbati la femei, de la un anotimp la altul, de la o regiune geografica la alta. joi, 17 ianuarie 2013

Ianuarie 17DIFFERENT BUT EQUAL IN EUROPE
(DIFFEQUAL)
PROIECT MULTILATERAL COMENIUS
2012– 2014

LECŢIE INTEGRATĂ ÎN CURRICULUM
PROIECT DIDACTIC

TEMA: IPOSTAZE ALE FEMEII ÎN LITERATURĂ
Texte suport: 1. Mara de I. Slavici
                                                  2. Romeo şi Julieta de W. Shakespeare

DISCIPLINA:  Limba şi literatura română
PROFESOR: Oprea Diana
CLASA: IX D
OBIECTIVE: - definirea conceptelor de iubire-pasiune/iubire tragică;
- identificarea diferitelor ipostaze ale personajului feminin (fiică, soră, tânără îndrăgostită, soţie) de-a lungul timpului în literatură ;
- exprimarea unei opinii cu privire la ipostaza/ipostazele adecvate femeii din societatea contemporană;
-  organizarea unui sistem de valori;
-  interiorizarea valorile etico-estetice.
MATERIALE DIDACTICE FOLOSITE: romanu Mara de I. Slavici
                                             Fragmente din tragedia Romeo şi Julieta de W. Shakespeare
                                                                  Fişa de lucru

MOMENTELE LECŢIEI: după realizarea momentului organizatoric, actualizarea cunoştinţelor dobândite anterior s-a realizat prin verificarea temei pentru acasă; elevii au avut de realizat un eseu argumentativ, de 1-2 pagini, pornind de la tragedia ROMEO ŞI JULIETA de W. Shakespeare, în care trebuia să respingă sau să susţină următoarea afirmaţie: Romeo şi Julieta....este cea mai tristă poveste dintre toate, pentru că cei doi mor nevinovaţi şi sunt victime nu ale destinului, ci ale întâmplării. (Octavio Paz). Verificarea temei a permis trecerea spre alt moment – captarea atenţiei – când s-au pus în discuţie şi s-au definit conceptele de iubire-pasiune şi iubire tragică. Elevii şi-au amintit cele două texte analizate la clasă şi care abordau aceste două concepte. Se anunţă titlul lecţiei: Ipostaze ale femeii în literatură. Texte suport: Mara de I. Slavici şi Romeo şi Julieta de W. Shakespeare. Elevilor li se aminteşte faptul că femeia, ca şi personaj literar, poate apărea în mai multe ipostaze: fiică, soră, tânără îndrăgostită, soţie. Este cazul personajelor Persida din romanul Mara de Ioan Slavici şi al Julietei din tragedia Romeo şi Julieta de W. Shakespeare. Pentru a surprinde aceste ipostaze, elevii au lucrat pe fişe, frontal. Pentru  obţinerea performanţei şi asigurarea feed-back-ului, li s-a cerut elevilor să-şi exprime opinia despre cele două personaje feminine.
PRODUSE FINALE REALIZATE DE ELEVI: - fişa de lucru pe care au completat-o de-a lungul activităţii
EVALUARE: Plecând de la cele discutate în clasă, elevii şi-au exprimat opiniile cu privire la ipostaza/ipostazele adecvate femeii din societatea contemporană.
CONCLUZII: Deşi activitate a fost concepută pe baza unităţii IUBIREA din cadrul programei de limba şi literatura română, clasa a IX-a, liceu şi a vizat analiza unor texte literare, discuţiile au depăşit graniţele ficţiunii, făcându-se, deseori, trimiteri la ipostaze ale femeii în societatea contemporană, la rolul femeii intr-o relaţie de iubire, la felul în care EL şi EA au iubit, iubesc şi vor iubi...