joi, 17 ianuarie 2013

Ianuarie 17DIFFERENT BUT EQUAL IN EUROPE
(DIFFEQUAL)
PROIECT MULTILATERAL COMENIUS
2012– 2014

LECŢIE INTEGRATĂ ÎN CURRICULUM
PROIECT DIDACTIC

TEMA: IPOSTAZE ALE FEMEII ÎN LITERATURĂ
Texte suport: 1. Mara de I. Slavici
                                                  2. Romeo şi Julieta de W. Shakespeare

DISCIPLINA:  Limba şi literatura română
PROFESOR: Oprea Diana
CLASA: IX D
OBIECTIVE: - definirea conceptelor de iubire-pasiune/iubire tragică;
- identificarea diferitelor ipostaze ale personajului feminin (fiică, soră, tânără îndrăgostită, soţie) de-a lungul timpului în literatură ;
- exprimarea unei opinii cu privire la ipostaza/ipostazele adecvate femeii din societatea contemporană;
-  organizarea unui sistem de valori;
-  interiorizarea valorile etico-estetice.
MATERIALE DIDACTICE FOLOSITE: romanu Mara de I. Slavici
                                             Fragmente din tragedia Romeo şi Julieta de W. Shakespeare
                                                                  Fişa de lucru

MOMENTELE LECŢIEI: după realizarea momentului organizatoric, actualizarea cunoştinţelor dobândite anterior s-a realizat prin verificarea temei pentru acasă; elevii au avut de realizat un eseu argumentativ, de 1-2 pagini, pornind de la tragedia ROMEO ŞI JULIETA de W. Shakespeare, în care trebuia să respingă sau să susţină următoarea afirmaţie: Romeo şi Julieta....este cea mai tristă poveste dintre toate, pentru că cei doi mor nevinovaţi şi sunt victime nu ale destinului, ci ale întâmplării. (Octavio Paz). Verificarea temei a permis trecerea spre alt moment – captarea atenţiei – când s-au pus în discuţie şi s-au definit conceptele de iubire-pasiune şi iubire tragică. Elevii şi-au amintit cele două texte analizate la clasă şi care abordau aceste două concepte. Se anunţă titlul lecţiei: Ipostaze ale femeii în literatură. Texte suport: Mara de I. Slavici şi Romeo şi Julieta de W. Shakespeare. Elevilor li se aminteşte faptul că femeia, ca şi personaj literar, poate apărea în mai multe ipostaze: fiică, soră, tânără îndrăgostită, soţie. Este cazul personajelor Persida din romanul Mara de Ioan Slavici şi al Julietei din tragedia Romeo şi Julieta de W. Shakespeare. Pentru a surprinde aceste ipostaze, elevii au lucrat pe fişe, frontal. Pentru  obţinerea performanţei şi asigurarea feed-back-ului, li s-a cerut elevilor să-şi exprime opinia despre cele două personaje feminine.
PRODUSE FINALE REALIZATE DE ELEVI: - fişa de lucru pe care au completat-o de-a lungul activităţii
EVALUARE: Plecând de la cele discutate în clasă, elevii şi-au exprimat opiniile cu privire la ipostaza/ipostazele adecvate femeii din societatea contemporană.
CONCLUZII: Deşi activitate a fost concepută pe baza unităţii IUBIREA din cadrul programei de limba şi literatura română, clasa a IX-a, liceu şi a vizat analiza unor texte literare, discuţiile au depăşit graniţele ficţiunii, făcându-se, deseori, trimiteri la ipostaze ale femeii în societatea contemporană, la rolul femeii intr-o relaţie de iubire, la felul în care EL şi EA au iubit, iubesc şi vor iubi...