Reuniunea Lituania


Lituania , Vilnius 25-27 Noiembrie 2012

Diseminarea reuniunii de proiect din Vilnius, Lituania (25 – 27 noiembrie 2012)

            În perioada 25 – 27 noiembrie 2012 a avut loc la Vilnius, Lituania, prima reuniune a partenerilor proiectului multilateral Comenius „Different, but Equal in Europe”. Parteneriatul include, alături de Liceul Tehnologic „Voievodul Mircea”, Târgoviște, școală coordonatoare, licee din: Franța, Lituania, Portugalia, Italia, Grecia și Turcia.
         
   Proiectul „Different, but Equal in Europe” urmărește, prin activitățile propuse, îndrumarea elevilor în zone de interes social, precum: drepturile omului, egalitatea de șanse și problematica de gen. Proiectul își propune să abordeze problematica relațiilor de gen, a egalității de șanse și a perfecționării propriei personalități, prin activități care urmăresc:

- Informarea elevilor despre drepturile omului;
- Conștientizarea elevilor în ceea ce privește problematica de gen;
- Sensibilizarea elevilor față de principiul egalității în drepturi, cu scopul schimbării mentalitare a generațiilor viitoare, în urma acceptării ideii de egalitate între femei și bărbați, considerați ca individualități complementare, nu ierarhizabile;
- Determinarea unei schimbări reale în cadrul comunității, prin intermediul elevilor din grupul țintă, care vor răspândi principiile moderne dobândite în cadrul activităților acestui proiect;
- Cunoașterea a diferite sisteme de educație, cu prilejul schimburilor de bune practici
 din reuniunile de proiect;
- Introducerea dimensiunii europene în școală, prin activități incluse în curriculum sau prin activități nonformale;
- Stimularea învățării limbii engleze (atât în cazul elevilor, cât și în cel al profesorilor);
- Îmbunătățirea abilităților de folosire a mijloacelor TIC.

Descrierea activităților

Luni, 25. 11. 2012, a avut loc întâlnirea cu partenerii din proiect, în incinta Liceului Vilniaos Jono Basanaviciaos din Vilnius.
- Întâlnirea s-a deschis printr-un spectacol de muzica și dans, organizat de elevii liceului gazdă;

- Au fost vizionate filmulețele/ PPT-urile de prezentare a țărilor/ liceelor partenere;

- S-a semnat în cartea de onoare a liceului;
- Prezentarea liceului, a claselor, a laboratoarelor (miercuri, la cererea grupului francez, profesorii au putut asista la câteva lecții);- După-amiază, a avut loc întâlnirea cu membrii Centrului de Monitorizare a Drepturilor Omului din Vilnius;
- Cunoașterea valorilor culturale ale capitalei Lituaniei, prin vizitarea centrului istoric al orașului; printre obiectivele turului orașului s-au numărat Universitatea din Vilnius, palatul prezidențial, porțile Down, cetatea veche .

Marți, 26. 11 2012
- În prima parte a zilei au fost discutate aspecte legate de produsele intemediare ale proiectului;
- S-au stabilit datele intâlnirilor de proiect;
- S-a discutat pe marginea web site-ului proiectului;
- Coorodnatorul proiectului, doamna profesoară Ionescu Daniela, a prezentat tabelul Gantt, care cuprinde activitatile care vor fi desfășurate în cadrul proiectului în lunile viitoare;
- S-au stabilit activitățile atelierelor ce se vor organiza în cadrul întâlnirii din februarie, care va avea loc in Turcia.


  

După-amiaza, a fost organizată o vizită de documentare la Muzeul etnografic din apropierea orașului Vilnius (Open Air Museum), precum și o vizită a castelului Trakai.

- Elevii au participat la ateliere de lucru, care au constat în realizarea unui logo al proiectului și în prezentarea unor figuri feminine. 


              Miercuri, 27 noiembrie 2012 – întoarcerea în țară.
 

  Coordonatorul proiectului,
  Profesor Daniela Ionescu
Un comentariu: