vineri, 14 decembrie 2012

Serbare Craciun 2012

DIFFERENT BUT EQUAL IN EUROPE
(DIFFEQUAL)
PROIECT MULTILATERAL COMENIUS
2012– 2014Denumirea activității: Serbarea de Crăciun
Profesor: Ionescu Daniela
Data/ locul desfășurării: 18 decembrie 2012/ Amfiteatrul Liceului Tehnologic „Voievodul Mircea”
Participanți: elevii claselor țintă (XI  F și XI G) și alți elevi ai liceului
Descrierea activității:
Serbarea de Crăciun a devenit deja o tradiție a elevilor și profesorilor acestui liceu. Împreună cu doamnele Ionescu Mădălina, profesor de muzică, și Militaru Iolanda, membru al echipei de proiect, am pregătit serbarea din acest an într-un ambient care să amintească de casele (odăile) bunicilor noștri, făcând astfel un recurs la memorie, încercând să punem în scenă o cameră cu specific țărănesc, după modelul celor văzute în timpul vizitei de documentare de la Muzeul Satului și de la Muzeul Țăranului Român, realizată în cadrul proiectului în luna octombrie a acestui an, la București. Obiectele de decor, originale, strânse de doamnele profesoare Militaru Iolanda și Ionescu Daniela, au reușit să reconstruiască atmosfera tipică unei camere țărănești. Interiorul acestei „camere” a pus în valoare pieseile de decor realizate de mâini harnice, deprinse cu lucrul, dar și cu decorarea spațiului de viață.
 Domnul profesor Cîrnaru Ionel a pregătit un filmuleț în care a prezentat în paralel imagini preluate de elevi și de profesori din Muzeul Satului din București, precum și din Muzeul de Etnografie din Lituania (poze realizate în timpul unei vizite de documentare organizate de partenerii din Lituania, cu ocazia întâlnirii de proiect din luna noiembrie a acestui an.
Serbarea a fost structurată în două părți. Prima parte, gândită de d-na. profesor Ionescu Mădălina, a imaginat nașterea domnului Iisus, pusă în scenă de către elevii clasei a XI-a F, care face parte din grupul - țintă al proiectului. Programul artistic a combinat momente muzicale  deosebite (cor, arii cântate de elevi la nai, solouri de pian) cu imagini realizate în Power Point de către domnul profesor Duță Marius, membru al echipei de proiect. La sfârșitul acestei prime părți, spectatorii din sală au împodobit un brad cu „globulețe” de carton, realizate de elevi înaintea serbării, pe care erau scrise mesaje de Crăciun.
A doua parte a programului artistic a fost realizată de către doamna profesoară Ionescu Daniela. Colindele cântate de elevii clasei a XI-a F au fost specifice cetelor de fete și cetelor de băieți. Acest moment s-a dorit a fi o acțiune de conștientizare a spectatorilor în legătură cu diferențele de rol existente la nivelul colindelor românești tradiționale.
De asemenea, au fost primiți „colindători” veniți din Aninoasa. Este vorba de membrii cercului de dans din Aninoasa, care au dansat, însuflețind astfel atmosfera.


Impactul – Anexe
Spectacolul a fost filmat de o televiziune locală, care a prezentat momentul artistic realizat în cadrul Liceului tehnologic „Voievodul Mircea”

Imaginile vorbesc (fotografii, filmulețe, PPT-uri)

marți, 11 decembrie 2012

11 Decembrie


LECŢIE INTEGRATĂ ÎN CURRICULUM
PROIECT DIDACTIC

TEMA:  Românce care au explorat lumea - Smaranda Gheorghiu și Uca Marinescu

DISCIPLINA: Geografie (C.D.Ș.  G.I.S)
PROFESOR: IONEL CÎRNARU
CLASA: a XI-a G

OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI  DE ÎNVĂȚARE:
-     identificarea principalelor aspecte ale vieții și personalitații celor două  exploratoare românce;
localizarea traseelor unor călătorii importante întreprinse de cele două exploratoare;
selectarea unor  informații definitorii despre cele două personalități feminine românești, în scopul prezentării acestora prin conceperea unor produse de tip poster;
realizarea cu ajutorul software-ului ArcGis a unor hărți ale traseelor călătoriilor localizate anterior, printarea și integrarea lor în posterele realizate.
MATERIALE DIDACTICE FOLOSITE:
· Softul ArcGis și fișiere de lucru de tip .shp;
· Filme și slide-uri de prezentare a vieții și activității celor două personalități
· site-uri Internet;
· aplicația Google Earth;
· Materiale (planșe de carton, adeziv, fotografii, foarfece, etc),  pentru realizarea de către elevi a posterelor.
volumul „O româncă spre polul Nord – pe urmele Smarandei Gheorghiu” de  Petre Gheorghe Bârlea, Ed. Sport-Turism, București, 1988.

MOMENTELE LECŢIEI:
· Se precizează competențele și cunoștințele care vor fi vizate în urma desfășurării lecției.
· Sunt identificate și evidențiate succint principalele aspecte ale vieții și personalitații celor două  exploratoare românce, prin urmărirea filmelor și slide-urilor prezentate.
· Se localizează traseele călătoriilor din 1902 a Smarandei Gheorghiu spre Capul Nord (Norvegia) și din 2010, a Ucăi Marinescu în jurul lumii, folosind  aplicația Google Earth.
Folosind site-urile internet sugerate de profesor, elevii caută imagini și date despre cele două exploratoare.

· Elevii sunt împărțiți în grupuri, fiecare cu sarcini distincte (printarea fotografiilor și informațiilor, realizarea hărților traseelor folosind ArcGis, realizarea posterelor de prezentare).
· Posterele realizate sunt expuse, realizându-se apoi un tur al galeriei;
În final elevii completează chestionarul de evaluare a activității;

CHESTIONAR  
Românce care au explorat lumea - Smaranda Gheorghiu și Uca Marinescu
Precizati două performanțe deosebite ale exploratoarei Uca Maria Marinescu.
..................................................................................................................... .....................................................................................................................
Enumerați trei activități prin care s-a remarcat Smaranda Gheorghiu.
.....................................................................................................................
Exploratoarea Uca Maria Marinescu a făcut o călătorie în jurul lumii în anul:
                     a) 1990               b) 2010                    c) 2012           d)  1902
             4. Călătoarea târgovișteană  Smaranda Gheorghiu a ajuns în anul 1902 la:
                     a) Polul Nord             b) Capul Nord (Norvegia)          c) Polul Sud         
        Clasa ....................                                  Numele  .........................

PRODUSE FINALE REALIZATE DE ELEVI SI GRADUL LOR DE UTILIZARE CONCRETĂ LA NIVELUL PARTENERIATULUI:
      Produsele finale rezultate în urma activității constau în două postere de prezentare în  format A1 cuprinzând principalele aspecte ale vieții și personalitații celor două  exploratoare românce, precum și două hărți realizate în ArcGIS, ce urmăresc traseele călătoriilor localizate în cadrul lecției.
      Acestea sunt realizate de elevi, având un design ales de fiecare grup. Elevii sunt astfel stimulați să descopere informații noi cu privire la cele două personalități feminine, să utilizeze creativ aceste informații și să folosească resursele T.I.C. în general și în special cele specifice cursului opțional (soft-ul ArcGIS).  Posterele vor fi expuse în cadrul activităților proiectului, în sala clasei a XI-a G, sau pot fi fotografiate și folosite în format electronic.

 EVALUARE:
    În urma analizei chestionarului  aplicat  a  reieșit interesul pentru cunoașterea vieții și personalitații celor două  exploratoare românce, aproape toți elevii identificând corect elementele solicitate. Sunt remarcate deschiderea  elevilor spre activități creative și dorința de lucru în echipă în mod interactiv. Produsele realizate contribuie la fixarea unor cunoștințe referitoare la rolul celor două personalități feminine în viața culurală din epoci diferite ale României, și a recunoașterii internaționale pe care acestea au oferit-o țării noastre.

CONCLUZII:
        Lecția integrată în curriculum - Românce care au explorat lumea - Smaranda Gheorghiu și Uca Marinescu  este o activitate care, pe  lângă atingerea competențelor specifice cursului opțional, s-a dovedit utilă pentru dezvoltarea abilităților TIC și a celor practice, creative. Elevii sunt stimulați să folosească creativ informațiile descoperite și să lucreze în echipă.

joi, 22 noiembrie 2012

22 NoiembrieTitlul activității:
 Dezbatere – Să prevenim violenţa în familie

Profesor/ Echipa de proiect: Matei Raluca, Oprea Diana

Data/ locul desfășurării: 22.11.2012, sala A2

Participanți: 40 de elevi din grupul țintă (clasa a X-a F şi elevi din clasele X C, X D, XII C, XII I)

Descrierea activității:
Activitatea s-a desfăşurat sub forma unei dezbateri în care elevii şi-au exprimat opinia cu privire la violenţa domestică, astfel:
1. Exerciţiu: „Insula pustie”- elevii sunt rugaţi să identifice primele 2 persoane pe care le-ar lua pe o insulă pustie. Se constată că familia ocupă un loc destulde important în viaţa fiecăruia dintre noi.

2. Video „Mejor video del ano”- se dicută asupra importanţei modelelor în viaţa noastră de la cele mai fragede vârste; cu toate că familia este o sursă de comportamente pozitive pentru formarea caracterului unui om, ea educând şi sprijinind copiii, de multe ori ea oferă un climat negativ, modele negative ce pot afecta evoluţia ulterioară a copiilor ca tineri şi apoi ca adulţi - anexa 1

3. Anunţarea temei: abordăm subiectul violenţei domestice; vom încerca să descoperim cauzele, modalităţile de manifestare, dar şi modalităţi de combatere a acestui fenomen.

4. Clarificarea conceptelor (se dezbat diverse definiţii ale violenţei domestice)
- ce este violenţa domestică? – „orice act vătămător, fizic sau emoţional, care are lo9c între membrii unei familii” – de obicei personele aflate cel mai frecvent în situaţii de abuz sunt femeile şi o să discutăm mai mult pe tema violenţei asupra femeii din 2 motive: 1) 25 noiembrie este ziua de activism impotriva violenţei asupra femeii; 2) tema proiectului are în vedere şi discriminarea femeii în diverse medii sociale.
* care sunt cauzele violenţei: elevii lucrează în gfrupuri pentru a identifica aceste cauze ce provoacă violenţa în familie
* care sunt formele violenţei? – elevii răspund conform propriei opinii

5. Elevii urmăresc o prezentare power point pentru a clarifica conceptele discutate anterior, precum şi implicaţiile legale a le violenţei domestice – anexa 2

6. Discuţii:
- aţi fost vreodată puşi în acestă postură (de a fi abuzaţi în familie sau de a fi martori la violenţe în familie?)
- cum recunoaştem abuzul? – se listează criteriile identificate de elevi şi se completează informaţiile de către moderatori – anexa 3

7. Elevii sunt grupaţi şi analizează studii de caz după următoarea structură – anexa 4

- cauze
- caracteristicile agresorului
- caracteristicile victimei
- impactul asupra membrilor familiei

Se discută informaţiile oferite de elevii din fiecare grup şi se construieşte treptat la tablă profilul victimei, respectiv al agresorului.

8. Elevii extrag dintr-un bol anumite afirmaţii cu privire la fenomenul violenţei şi stabilesc valoarea de adevăr în funcţie de opinia proprie; se stabileşte că acestea sunt mituri care în conştiinţa populară sunt tratate ca adevăruri – anexa 5

9. Elevii sunt solicitaţi să identifice modalităţi de combatere a violenţei asupra femeii, precum şi mesaje care să exprime starea lor actuală după participarea la activitate – anexa 6

10. În timp ce elevii completează biletele, li se citeşte un poem care să le arate o dată în plus că violenţa este un fenomen negativ ce distruge personalitatea şi „ucide” visele - anexa 7

Impactul
Activitatea a fost extrem de educativă, elevii fint impresionaţi atât de temă cât şi de modalitatea de abordare; aceştia s-au implicat activ în toate secvenţele dezbaterii şi şi-au exprimat opiniile în faţa colegilor, fapt ce arată că nu sunt de acord cu violenţa şi că în viitor vor milita pentru combaterea ei.

* Imaginile vorbesc (fotografii, filmulețe, fişele de lucru ale elevilor, jurnalele de ieşire, foi flipchart)  


sâmbătă, 20 octombrie 2012

20 Octombrie


Titlul activității:
 INCURSIUNE IN LUMEA SATULUI ROMANESC

Profesor/ Echipa de proiect:
 Matei Raluca, Ionescu Daniela, Stancu Nicoleta, Stăncescu Mihaela, Oprea Diana, Carnaru Ionel, Belu Constanta

Data/ locul desfășurării:
 20 octombrie 2012/ Bucuresti

Participanți:
35 de elevi din grupul țintă

Descrierea activității:

Deplasarea s-a facut la doua muzee importante din Bucuresti, Muzeul Taranului Roman si Muzeul Satului.
In prima vizita, elevii au putut vedea diferite obiecte (instrumente de lucru, vase, porturi populare) specifice vietii rurale, din trecut. Astfel, ei si-au putut contura idei despre traiul si preocuparile femeii din mediul rural in comparatie cu activitatile specifice barbatilor. Vizita a fost una de cercetare, intrucat, pe parcursul ei, elevii au cautat sa identifice raspunsuri la diferite intrebari primite anterior de catre profesorii coordonatori.

Ca un bonus, atat elevii cat si profesorii insotitori au vizitat Targul de toamna de la Muzeul Taranului Roman unde au putut admira antichitati, obiecte religioase si chiar degusta produse bio, preparate in casa.

Vizita la Muzeul Satului a fost diferita de cea precedenta, desfasurandu-se in aer liber, fiind interactiva si permitandu-le elevilor sa relationeze, lucrand in echipe. Acestia au realizat jurnale video ale incursiunii lor in lumea satului, urmand ca apoi sa prelucreze informatiile si sa le prezinte colegilor de proiect.

Impactul
Elevii au fost deosebiti de incantati de locatia aleasa si de vizita la cele doua muzee. A fost un prilej de se simti bine, de a afla mai multe despre lumea satului romanesc, dar si de a fi creativi, prin realizarea unor jurnale video bazate pe tema propusa.

- Imaginile vorbesc (fotografii, filmulețe, PPT-uri)
marți, 16 octombrie 2012

16-23 Octombrie


           
Titlul activitătii:
ATELIER  DE MODELARE IN LUT

Profesor/ Echipa de proiect:
 Stăncescu Mihaela

Data/ locul desfăsurării:
 16 si 23 octombrie 2012/ Centrul de Arheologie Experimentala din cadrul Complexului Muzeal „Curtea Domneasca”

Participanti:
 9 elevi din grupul tintă

Descrierea activitătii:

Pe parcursul a doua saptamani, o grupa de 9 elevi implicati din proiect a avut ocazia de a vizita de doua ori Centrul de Arheologie Experimentala pentru a modela propriile statuete si artefacte din lut. Elevii au experimentat modelarea cu lut, slefuirea statuetelor cu fragmente de os, prelucrarea cu trestie si vopsirea vaselor folosind pigmenti.

Cu sprijinul dnului profesor Dumitru Florin, obiectele realizate de elevi vor fi arse in cuptoare special amenajate si vor reprezenta produse finale in cadrul proiectului.

In cadrul primei sedinte de lucru, MDI (televiziune locala din Targoviste) a realizat un reportaj legat de activitatea Centrului de Arheologie Experimentala, prezentand, pe scurt, activitatea proiectului Comenius si intervievand una dintre elevele participante.

Impactul
Activitătile au fost deosebite prin faptul ca au fost interactive,  practice si distractive, stimuland totodata imaginatia elevilor implicati.

Imaginile vorbesc (fotografii, filmulete, PPT-uri)