sâmbătă, 19 ianuarie 2013

DIFFERENT BUT EQUAL IN EUROPE

Liceul "Voievodul Mircea" TargovisteDIFFERENT BUT EQUAL IN EUROPE
(DIFFEQUAL)
PROIECT MULTILATERAL COMENIUS
2012 – 2014Proiectul „Different but equal in Europe” urmărește, prin activitățile propuse, îndrumarea elevilor în zone de interes social, precum: drepturile omului, egalitatea de șanse și problematica de gen. Proiectul își propune să abordeze problematica relațiilor de gen, a egalității de șanse și a perfecționării propriei personalități, prin activități care urmăresc:

Informarea elevilor despre drepturile omului;

Sensibilizarea elevilor față de principiul egalității în drepturi, cu scopul schimbării mentalitare a generațiilor viitoare, în urma acceptării ideii de egalitate între femei și bărbați, considerați ca individualități complementare, nu ierarhizabile;

Determinarea unei schimbări reale în cadrul comunității, prin intermediul elevilor din grupul țintă, care vor răspândi principiile moderne dobândite în cadrul activităților acestui proiect;

Cunoașterea a diferite sisteme de educație, cu prilejul schimburilor de bune practici
 din reuniunile de proiect;

Introducerea dimensiunii europene în școală, prin activități incluse în curriculum sau prin activități nonformale;

Stimularea învățării limbii engleze (atât în cazul elevilor, cât și în cel al profesorilor);

Îmbunătățirea abilităților de folosire a mijloacelor TIC.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

* Conștientizarea dreptului la șanse egale;

 * Cunoașterea drepturilor omului;

 * Cunoașterea diacronică a evoluției statutului femeii în diferite societăți;

 * Stimularea dezbaterilor pe tema egalității de șanse;

 * Recunoașterea și dobândirea unei atitudini deschise față de problematica de gen;

 * Promovarea unei societăți bazate pe coeziune, prin conștientizarea diversității și a egalității în drepturi, pornind de la ideea că femeia și bărbatul sunt individualități complementare, atât în viața privată, cât și în cea socială;

* Combaterea stereotipiilor de gen, care va duce la schimbarea comportamentelor sociale;

 * Promovarea unui dialog cultural și social între elevi și profesori/ alți participanți din diferite țări.
TIPURI DE ACTIVITATI
în care vor fi implicați elevii

-dezbateri, mese rotunde pe teme legate de proiect;

 -alcătuirea logo-ului proiectului;

 -lecții trans-curriculare, lecții integrate în curriculum;

 -activități de documentare (Internet, biblioteci virtuale, cărți, atlase, muzee etc.)

 -ateliere de lucru (parteneriate cu: Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Complexul Muzeal „Curtea Domnească”, Centrul „Europe Direct” Târgoviște);

- excursii la Muzeul Țăranului Român, la Muzeul Satului din București, la Casa Memorială „Iulia Hasdeu”, la Castelul Peleș;

 -realizarea unui album cu figuri feminine reprezentative pentru cultura românească;

-menținerea unei corespondențe legate de tema proiectului cu tineri din alte țări, legând prietenii care pe viitor ar putea deveni solide, în funcție de afinitățile pe care tinerii și le vor descoperi;

 -schimburi de informații culturale cu tineri din alte țări, cu ocazia organizării „bibliotecii virtuale”;

 -realizarea unor filmulețe/ video-jurnale/ fotografii de prezentare a școlii sau documentare;

 -participarea la activități non-formale, având în prim-plan tema proiectului (flesh-mob, teatru forum, biblioteca virtuală etc.).