joi, 22 noiembrie 2012

22 NoiembrieTitlul activității:
 Dezbatere – Să prevenim violenţa în familie

Profesor/ Echipa de proiect: Matei Raluca, Oprea Diana

Data/ locul desfășurării: 22.11.2012, sala A2

Participanți: 40 de elevi din grupul țintă (clasa a X-a F şi elevi din clasele X C, X D, XII C, XII I)

Descrierea activității:
Activitatea s-a desfăşurat sub forma unei dezbateri în care elevii şi-au exprimat opinia cu privire la violenţa domestică, astfel:
1. Exerciţiu: „Insula pustie”- elevii sunt rugaţi să identifice primele 2 persoane pe care le-ar lua pe o insulă pustie. Se constată că familia ocupă un loc destulde important în viaţa fiecăruia dintre noi.

2. Video „Mejor video del ano”- se dicută asupra importanţei modelelor în viaţa noastră de la cele mai fragede vârste; cu toate că familia este o sursă de comportamente pozitive pentru formarea caracterului unui om, ea educând şi sprijinind copiii, de multe ori ea oferă un climat negativ, modele negative ce pot afecta evoluţia ulterioară a copiilor ca tineri şi apoi ca adulţi - anexa 1

3. Anunţarea temei: abordăm subiectul violenţei domestice; vom încerca să descoperim cauzele, modalităţile de manifestare, dar şi modalităţi de combatere a acestui fenomen.

4. Clarificarea conceptelor (se dezbat diverse definiţii ale violenţei domestice)
- ce este violenţa domestică? – „orice act vătămător, fizic sau emoţional, care are lo9c între membrii unei familii” – de obicei personele aflate cel mai frecvent în situaţii de abuz sunt femeile şi o să discutăm mai mult pe tema violenţei asupra femeii din 2 motive: 1) 25 noiembrie este ziua de activism impotriva violenţei asupra femeii; 2) tema proiectului are în vedere şi discriminarea femeii în diverse medii sociale.
* care sunt cauzele violenţei: elevii lucrează în gfrupuri pentru a identifica aceste cauze ce provoacă violenţa în familie
* care sunt formele violenţei? – elevii răspund conform propriei opinii

5. Elevii urmăresc o prezentare power point pentru a clarifica conceptele discutate anterior, precum şi implicaţiile legale a le violenţei domestice – anexa 2

6. Discuţii:
- aţi fost vreodată puşi în acestă postură (de a fi abuzaţi în familie sau de a fi martori la violenţe în familie?)
- cum recunoaştem abuzul? – se listează criteriile identificate de elevi şi se completează informaţiile de către moderatori – anexa 3

7. Elevii sunt grupaţi şi analizează studii de caz după următoarea structură – anexa 4

- cauze
- caracteristicile agresorului
- caracteristicile victimei
- impactul asupra membrilor familiei

Se discută informaţiile oferite de elevii din fiecare grup şi se construieşte treptat la tablă profilul victimei, respectiv al agresorului.

8. Elevii extrag dintr-un bol anumite afirmaţii cu privire la fenomenul violenţei şi stabilesc valoarea de adevăr în funcţie de opinia proprie; se stabileşte că acestea sunt mituri care în conştiinţa populară sunt tratate ca adevăruri – anexa 5

9. Elevii sunt solicitaţi să identifice modalităţi de combatere a violenţei asupra femeii, precum şi mesaje care să exprime starea lor actuală după participarea la activitate – anexa 6

10. În timp ce elevii completează biletele, li se citeşte un poem care să le arate o dată în plus că violenţa este un fenomen negativ ce distruge personalitatea şi „ucide” visele - anexa 7

Impactul
Activitatea a fost extrem de educativă, elevii fint impresionaţi atât de temă cât şi de modalitatea de abordare; aceştia s-au implicat activ în toate secvenţele dezbaterii şi şi-au exprimat opiniile în faţa colegilor, fapt ce arată că nu sunt de acord cu violenţa şi că în viitor vor milita pentru combaterea ei.

* Imaginile vorbesc (fotografii, filmulețe, fişele de lucru ale elevilor, jurnalele de ieşire, foi flipchart)